Znalezionych wyników: 21
12/2024
12/2024: Lista akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
11/2024
11/2024: Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Społki
11/2024
11/2024: Załącznik do raportu 11/2024 Uchwały podjęte przez ZWZ
11/2024
11/2024: Załącznik do uchwały 17/2024 Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
11/2024
11/2024: Załącznik do uchwały 18/2024 ZWZ Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
10/2024
10/2024: Podpisanie umów zastawu rejestrowego dotyczących umowy kredytowej
9/2024
9/2024: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Relpol wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał.
9/2024
9/2024: Załącznik 1 do raportu nr 9/2024 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
9/2024
9/2024: Załącznik 2 do raportu nr 9/2024 Projekty uchwał ZWZ
9/2024
9/2024: Załącznik 3 do raportu nr 9/2024 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
9/2024
9/2024: Załącznik 4 do raportu nr 9/2024 Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
9/2024
9/2024: Załącznik 5 do raportu nr 9/2024 Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
9/2024
9/2024: Załącznik 6 do raportu nr 9/2024 Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach
8/2024
8/2024: Rekomendacja Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku netto za rok 2023
6/2024
6/2024: Korekta_uzupełnienie Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2023
7/2024
7/2024: Szacunkowe dane finansowe Relpol S.A. za I kw. 2024 r.
5/2024
5/2024: Podpisanie aneksu do znaczącej umowy kredytowej
4/2024
4/2024: Podpisanie aneksu o przesunięciu terminu zakończenia projektu inwestycyjnego B+R
3/2024
3/2024: Otrzymanie decyzji o uznaniu projektu inwestycyjnego za zrealizowany i przyznaniu dotacji.
2/2024
2/2024: Wstępne wyniki finansowe Relpol S.A. za 2023 r. i komentarz do sytuacji rynkowej.
1/2024
1/2024: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.