Rada Nadzorcza

Zbigniew Derdziuk - Przewodniczący

Wykształcenie wyższe, mgr socjologii. Ukończył Uniwersytet Warszawski a także studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oraz turn around management prowadzone przez Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ i szwedzką Grupę Konsultingową M-Gruppen.  Absolwent  Advanced Management Program - IESE Business School University of Navarra. 

Szkolenie dla Członków Komitetu Audytu, oraz wiele innych szkoleń z zakresu zarzadzania i finansów.

 

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od IX. 2020 Prezes Roma Office Center Sp. z o.o.

Od VI.2016 r. – Członek niezależny Rady Nadzorczej Relpol S.A., Członek Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń.

Posiada bogate doświadczenie pracy na menadżerskich stanowiskach  w bankowości i  mediach. Pracował jako konsultant w sprawach organizacji i zarządzania,  między innymi z Hay Group w zakresie opisów i wyceny stanowisk. Uczestniczył w projektach konsultingowych dla firm w Polsce i na Ukrainie.

Pełnił wysokie funkcje w administracji publicznej, min w latach 2009 – 2015 był  prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Był też ministrem i sekretarzem stanu w trzech rządach. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego w Genewie.

 

Pełnił funkcję w radach nadzorczych w spółkach z branży ubezpieczeń,  informatyki, budownictwa i nieruchomości.

Egzamin uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

 

Niezależny członek Rady Nadzorczej.

 

Piotr Osiński - Wiceprzewodniczący

Wykształcenie: wyższe, licencjat z ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, kierunek ekonomia, specjalizacja bankowość komercyjna.

 

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od kwietnia 2012 roku do chwili obecnej w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym SEA w Piasecznie, handlowiec, pozyskiwanie nowych klientów kluczowych, obsługa klientów strategicznych.

Od czerwca 2013 r. Członek Rady Nadzorczej Relpol S.A. i Komitetu Wynagrodzeń.

Nie spełnia kryterium niezależnego członka Rady Nadzorczej.

 

Adam Ambroziak 

Wykształcenie: średnie.

 

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od 2000 r. do XII 2016 – Unia Hurtowni Elektrycznych El- Plus Sp. z o.o. W latach 2000 – 2004 Członek Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, od 2004 r. do 12.12.2016 Członek Rady Nadzorczej.

Od 1992 r. i obecnie – Przedsiębiorstwo SEA Adam Ambroziak – właściciel.

Od listopada 2010 r. Członek Rady Nadzorczej Relpol S.A. i Komitetu Wynagrodzeń.

Nie spełnia kryterium niezależnego członka Rady Nadzorczej.

    

Agnieszka Trompka

Wykształcenie: wyższe. Ukończona Akademia Humanistyczna w Pułtusku, wydział Administracji. Studia podyplomowe z rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej. Kursy z zakresu finansów, audytu wewnętrznego, doradztwa podatkowego. Posiada licencję na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

 

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

od 2013- obecnie- główna księgowa PW SEA Adam Ambroziak

W latach 2011 do 2012- główna księgowa w  RRC Poland Sp. z o.o.

W latach 2004 do 2011- główna księgowa w Detalia Sp. z o.o.

W latach 2003 do 2004- główna księgowa w Konsant Sp. z o.o.

W latach 1997 do 2003- główna księgowa w  Kwapisz i S-ka Sp. z o.o.

W latach 1995 do 1997- księgowa w Szkole Biznesu i Języków Obcych

W latach 1994 do 1995- księgowa w  TB Europol.

Od czerwca 2016 r. Członek Rady Nadzorczej Relpol S.A., Członek Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń.

Niezależny członek Rady Nadzorczej.

 

Ewa Górska

Wykształcenie: wyższe, Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski na kierunku prawa. Odbyła Aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie uzyskując tytuł radcy prawnego.

 

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od 2013 r. prowadzi samodzielną kancelarię radcy prawnego w Warszawie.

W latach 2003-2012 – prawnik w Kancelarii Rady Prawnego Joanna Boćkowska.

 

Niezależny członek Rady Nadzorczej.

Zbigniew Derdziuk - Przewodniczący

Wykształcenie wyższe, mgr socjologii. Ukończył Uniwersytet Warszawski a także studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oraz turn around management prowadzone przez Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ i szwedzką Grupę Konsultingową M-Gruppen.  Absolwent  Advanced Management Program - IESE Business School University of Navarra. 

Szkolenie dla Członków Komitetu Audytu, oraz wiele innych szkoleń z zakresu zarzadzania i finansów.

 

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od IX. 2020 Prezes Roma Office Center Sp. z o.o.

Od VI.2016 r. – Członek niezależny Rady Nadzorczej Relpol S.A., Członek Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń.

Posiada bogate doświadczenie pracy na menadżerskich stanowiskach  w bankowości i  mediach. Pracował jako konsultant w sprawach organizacji i zarządzania,  między innymi z Hay Group w zakresie opisów i wyceny stanowisk. Uczestniczył w projektach konsultingowych dla firm w Polsce i na Ukrainie.

Pełnił wysokie funkcje w administracji publicznej, min w latach 2009 – 2015 był  prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Był też ministrem i sekretarzem stanu w trzech rządach. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego w Genewie.

 

Pełnił funkcję w radach nadzorczych w spółkach z branży ubezpieczeń,  informatyki, budownictwa i nieruchomości.

Egzamin uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

 

Niezależny członek Rady Nadzorczej.

 

Piotr Osiński - Wiceprzewodniczący

Wykształcenie: wyższe, licencjat z ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, kierunek ekonomia, specjalizacja bankowość komercyjna.

 

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od kwietnia 2012 roku do chwili obecnej w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym SEA w Piasecznie, handlowiec, pozyskiwanie nowych klientów kluczowych, obsługa klientów strategicznych.

Od czerwca 2013 r. Członek Rady Nadzorczej Relpol S.A. i Komitetu Wynagrodzeń.

Nie spełnia kryterium niezależnego członka Rady Nadzorczej.

 

Adam Ambroziak 

Wykształcenie: średnie.

 

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od 2000 r. do XII 2016 – Unia Hurtowni Elektrycznych El- Plus Sp. z o.o. W latach 2000 – 2004 Członek Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, od 2004 r. do 12.12.2016 Członek Rady Nadzorczej.

Od 1992 r. i obecnie – Przedsiębiorstwo SEA Adam Ambroziak – właściciel.

Od listopada 2010 r. Członek Rady Nadzorczej Relpol S.A. i Komitetu Wynagrodzeń.

Nie spełnia kryterium niezależnego członka Rady Nadzorczej.

    

Agnieszka Trompka

Wykształcenie: wyższe. Ukończona Akademia Humanistyczna w Pułtusku, wydział Administracji. Studia podyplomowe z rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej. Kursy z zakresu finansów, audytu wewnętrznego, doradztwa podatkowego. Posiada licencję na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

 

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

od 2013- obecnie- główna księgowa PW SEA Adam Ambroziak

W latach 2011 do 2012- główna księgowa w  RRC Poland Sp. z o.o.

W latach 2004 do 2011- główna księgowa w Detalia Sp. z o.o.

W latach 2003 do 2004- główna księgowa w Konsant Sp. z o.o.

W latach 1997 do 2003- główna księgowa w  Kwapisz i S-ka Sp. z o.o.

W latach 1995 do 1997- księgowa w Szkole Biznesu i Języków Obcych

W latach 1994 do 1995- księgowa w  TB Europol.

Od czerwca 2016 r. Członek Rady Nadzorczej Relpol S.A., Członek Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń.

Niezależny członek Rady Nadzorczej.

 

Ewa Górska

Wykształcenie: wyższe, Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski na kierunku prawa. Odbyła Aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie uzyskując tytuł radcy prawnego.

 

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od 2013 r. prowadzi samodzielną kancelarię radcy prawnego w Warszawie.

W latach 2003-2012 – prawnik w Kancelarii Rady Prawnego Joanna Boćkowska.

 

Niezależny członek Rady Nadzorczej.