Przekaźniki czasowe RPC-.MB-...

Dane techniczne

 

RPC-1MB-...

RPC-2MB-...

Liczba i rodzaj zestyków

1 zestyk przełączny

2 zestyki przełączne

Obciążenie znamionowe

AC1

16 A / 250 V AC

8 A / 250 V AC

DC1

16 A / 24 V DC

8 A / 24 V DC

DC1

0,3 A / 250 V DC

0,3 A / 250 V DC

Znamionowe napięcie wejścia

50/60 Hz AC

230 V         zaciski A1, A2

AC: 50/60 Hz AC/DC

12...240 V         zaciski (+)A1, (-)A2

Zakresy czasowe 

OFF - stałe wyłączenie; ON - stałe załączenie. 1 s ; 10 s; 1 min.; 10 min.; 1 h; 10 h; 1 d; 10 d

Nastawa czasu 

płynna - (0,1...1) x zakres czasowy (nie dotyczy zakresu ON / OFF)

 

 Realizowane funkcje:

 • E    - Opóźnione załączenie
 • Wu - Załączenie na nastawiony czas
 • Bp  - Symetryczna praca cykliczna rozpoczynająca się od przerwy
 • Bi   - Symetryczna praca cykliczna rozpoczynająca się od załączenia
 • Ra  - Opóźnione wyłączenie sterowane zestykiem S, bez przedłużania czasu T
 • Wst - Załączenie na nastawiony czas, wyzwalane zamknięciem zestyku S, z przedłużaniem czasu T - przedłużaniem załączenia przekaźnika wykonawczego R
 • Wi - Załączanie na nastawiony czas sterowane zamknięciami zestyku sterującego S, z funkcją wyłączenia przekaźnika wykonawczego R przed upływem czasu T
 • Esf - Opóźnione załączenie sterowane zestykiem S, bez przedłużania czasu T 
 • Esp - Opóźnione załączenie - jeden cykl, wyzwalane zamknięciem zestyku S 
 • Est - Opóźnione załączenie wyzwalane zamknięciem zestyku S, z przedłużaniem czasu T
 • ON / OFF - Stałe załączenie / wyłączenie    

            

 

Zamienniki do przekaźnika MT-TUB-17S-11-9240-7

RPC- MB

Pobierz -  Pełna tabela odpowiedników serii RPC do serii MT-T  

Pobierz instrukcję użytkowania RPC  

  

  

Zapytaj o szczegóły oferty

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Relpol S.A. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Polityce prywatności.*
Zapoznałem z treścią Polityki Prywatności*